MODEL SOLICITARE Legea 544/2001
RECLAMATIE ADMINISTRATIVĂ (1)- model
RECLAMATIE ADMINISTRATIVĂ (2)- model

Modalitati de contestare ale deciziilor: In cazul in care o persoana considera ca dreptul sau privind accesul la informatiile de interes public a fost incalcat, acesta se poate adresa cu reclamatie administrativa conducatorului autoritatii sau institutiei publice careia i-a fost solicitata informatia, in conformitate cu prevederile art. 21 alin. (2) din Legea 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public. În cazul în care o persoană se consideră vătămată în drepturile sale, prevăzute în prezenta lege, aceasta poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorităţii ori al instituţiei publice conform art. 22 alin (1) din Legea nr. 544/2001