ANUNT
         C.N.C.A.F. “MINVEST” SA DEVA, cu sediul in Deva, Piata Unirii , nr. 9, judeţul Hunedoara, tel./fax:0254213040/0254231641, inregistrată la ORC sub nr. J20/333/1999, având CUI RO 2117946, isi manifestă intenţia de realizare a unei asocieri in participaţie având ca obiectiv executarea în comun a activitățiilor de exploatare a minereului cuprifer din cariera Valea Morii Noua, comuna Criscior, jud.Hunedoara Criteriile de selectie sunt prevazute in caietul de sarcini, care poate fi achizitionat de la sediul companiei, in perioada 16.10.2019-30.10.2019 , intre orele 8:00-15:30, la pretul de 20.000 lei (fara TVA). Ofertele vor fi depuse pănă la data 25.11.2019, ora 10:00, la sediul companiei.